1 2 3 4 5
Antuková hřiště za sokolovnou
Antuková hřiště za sokolovnou
Sokolovna přední část
Sokolovna přední část
Sokolovna zadní část
Sokolovna zadní část
Zadní část areálu
Zadní část areálu
Pohled přes volejbalové kurty
Pohled přes volejbalové kurty

Stará škola - Historie

Historie - Chata Stará škola Velké vrbno

Velké Vrbno, které je nyní začleněno pod Staré Město, je rozloženo podél jedné ze zdrojnic Vrbenského potoka ve střední nadmořské výšce 772m. Ve východní části katastru oddělena zalesněným Adamovským hřbetem byla při potoce Telčavě osada Adamov, dříve spadající pod obec Velké Vrbno.

České jméno i německý název Gross Würben nejsou odvozeny od vrbového porostu, ale od rodu Bruntálských z Vrbna, majitelů kolštejnského panství, za nichž byla v roce 1614 osada založena. Podle lánového rejstříku zde hospodařilo v roce 1677 27 usedlíků. Koncem 18. století tu byly v provozu sklárny a do roku 1834 se ves rozrostla na 48 domů s 256 obyvateli. Na počátku 19. století byla postavena kaple sv. Anny a v roce 1839 u Lesního mlýna kaple sv. Jana Křtitele.

Obec měla od poloviny 19.století do druhé světové války poměrně stabilní počet obyvatel. V roce 1900 žilo v 75 domech 419 osob, z toho v Adamově ve 26 domech 147 osob. Stejný počet obyvatel měla vesnice v roce 1930 ( z toho 12 Čechů ). V důsledku poválečné výměny obyvatelstva se jeho počet do roku 1950 snížil na 103 osoby ve 33 domech ( v Adamově bylo 5 domů a jen 3 obyvatelé ).

Ve zdejší jednotřídce se začalo vyučovat od roku 1842. Není jisté, zda nynější zděná budova pochází z této doby. Skutečností je, že při rekostrukčních pracích v osmdesátých letech minulého století byly nalezeny na trámu krovů v půdním prostoru podpisy osob s letopočtem 1894. Bohužel se tyto nápisy do dnešních dnů nedochovaly. Můžeme tedy usuzovat, že budova byla v těchto letech buď rekonstruována, nebo postavena. Z původních stavení se dochovaly do dnešních dnů pouze škola, hájenka a budova chaty Olšanka, kde svého času byla umístěna celnice a také lesnické učiliště.

V sedmdesátých letech minulého století získala budovu školy do vlastnictví tělovýchovná jednota Sokol z Dolních Studének a začal ji obhospodařovat oddíl turistiky, převážně jako základnu pro turistické vycházky do Ryhlebských hor a okolí Králického Sněžníku. Z tohoto období pochází dnes již zažitý název Stará Škola. V té době byly v budově školy obytné pouze místnosti bytu, který v dobách plného provozu školy obýval tehdejší učitel. Obytné však pouze sparťanským způsobem: suchý záchod, osvětlení petrolejkami, voda pro pití a vaření se odebírala z blízkého potoka.

Pro vzrůstající zájem o ubytování v turistickém stylu byla počátkem osmdesátých let zahájena rekontrukce pro zvýšení ubytovací kapacity a pro zvětšení komfortu ubytovaných. Všechny rekonstrukční práce byly prováděny svépomocí se snahou o co nejmenší nákladovost, z důvodu nedostatků financí.V nejbližším období dojde k opravě venkovních omítek a tím ke zlepšení estetického vzhledu budovy.

velké vrbno historie

TOPlist