1 2 3 4 5
Antuková hřiště za sokolovnou
Antuková hřiště za sokolovnou
Sokolovna přední část
Sokolovna přední část
Sokolovna zadní část
Sokolovna zadní část
Zadní část areálu
Zadní část areálu
Pohled přes volejbalové kurty
Pohled přes volejbalové kurty

Sokolovna

Kromě běžného rozvrhu hodin je možné využívat areál Tělovýchovné jednoty Sokol Dolní Studénky (tělocvična i areál), a to na základě domluvy se správcem objektu. Užívání prostor je podmíněné dodržováním řádu objektu TJ Sokol.

Úplata za užití prostor TJ Sokol se odvíjí od zapojení najímatele do struktury TJ Sokol (nečlen / člen / člen s brigádnickými hodinami) a počtu účastníků akce. 

Tělocvična a přilehlý areál je vhodný jak pro drobné rodinné rekreační sporty, tak pro týmová či firemní soustředění a sportovní odpoledne či víkendy. V případě zájmu neváhejte kontaktovat správce areálu nebo předsedu TJ Sokol.

Ceny jsou smluvní a lze je kombinovat (platné od 1. 10. 2017):

pronájem tělocvičny: 150,- Kč / hodina

pronájem venkovního areálu TJ Sokol (včetně přístupu do šatny, používání sprch): 2 500,- Kč / den

pronájem klubovny nebo herny: 1 000,- Kč / den (v ceně je započítáno případné zapůjčení nádobí a běžného vybavení pro danou akci, spotřeba elektřiny, vody). Nájemce zajišťuje úklid prostor do původního stavu. 

Obecní spolky, které v sokolovně pořádají své oficiální akce (výroční schůze, posezení po honu apod.) platí pouze za spotřebu energie - 300,- Kč.

*ceny pro členy TJ Sokol jsou sníženy (500,- Kč/ klubovna / den), to samé platí pro členy s brigádnickými hodinami, a to až na úroveň 100,- Kč za objekt

 

TOPlist